Oferta

 •  Zakres świadczonych przez nas usług to:
   

  • Pomoc w pozyskiwaniu środków finansowych na realizację inwestycji (w tym z funduszy pochodzących z Unii Europejskiej, Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego, grup kapitałowych współpracujących z Fundacją i innych)   czytaj dalej >>
  • Studium Wykonalności projektu   czytaj dalej >>
  • Raport oddziaływania na środowisko   czytaj dalej >>
  • Prowadzenie inwestycji w systemie inwestora zastępczego   czytaj dalej >>
  • Projektowanie oraz nadzór nad realizacją   czytaj dale >>
  • Architektura krajobrazu   czytaj dale >>
  • Architektura wnętrz   czytaj dale >>
  • Pompy ciepła   czytaj dale >>
  • Dokumentacja geologiczna   czytaj dale >>
  • Prace młodych artystów   czytaj dalej >>
  • Kompleksowe projektowanie we wszystkich branżach
  • Dokumentacja przetargowa i przeprowadzenie przetargu (zgodnie z procedurami FIDIC, wymogami UE oraz ustawy Prawo Zamówień Publicznych)
  • Pełnienie nadzoru autorskiego, inwestorskiego, koordynacja realizowanych robót, organizacja odbioru końcowego
  • Uzyskanie decyzji pozwolenie na użytkowanie