Aktualnie znajdujesz sie na: ReferencjeCzytaj dalej

Referencje

 
 Lista referencyjna DFE Ekoraj.

 
Lp.
Temat
Zakres umowy
Termin
1
Usługa prowadzenia nadzoru inwestorskiego podczas realizacji budowy kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Godzikowice, Ścinawa, Ścinawa Polska w gminie Oława
Nadzór inwestorski - kanalizacja sanitarna o dł. ok. 12,3 km, - kanalizacja deszczowa o dł. ok. 600 m
Zadanie w trakcie realizacji
2
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Borowa, Byków, Bielawa, Raków, Mydlice (Kolonia), Oleśniczka, Kątna wraz z przyłączami, spięciami instalacji wewn. z przyłączem, sieciami przesyłowymi oraz grupową oczyszczalnią ścieków dla tych miejscowości, gmina Długołęka
Projekt budowlany i wykonawczy - kanalizacji sanitarnej o dł. ok. 52 km
Zadanie w trakcie realizacji
3
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Szczodre i Domaszczyn wraz z przyłączami, sieciami przesyłowymi oraz włączeniem w istniejący rurociąg
Projekt budowlany i wykonawczy - kanalizacji sanitarnej o dł. ok. 23 km
Zadanie w trakcie realizacji
4
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej przebudowy wybranych ulic w miejscowości Pasikurowice, gmina Długołęka
Projekt budowlany i wykonawczy - łączna dł. ok. 1,2 km
Zadanie w trakcie realizacji
5
Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy ulicy Henryka III w Siechnicach
Projekt budowlany i wykonawczy - łączna dł. ok. 1,5 km
Zadanie w trakcie realizacji
6
Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy ulicy Jana Pawła II oraz ulicy Piłsudskiego w Siechnicach
Projekt budowlany i wykonawczy - łączna dł. ok. 700 m
Zadanie w trakcie realizacji
7
Budowa oczyszczalni ścieków w Pietrowicach Małych, Gmina Prusice
Aktualizacjia kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót
2011 r.
8
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Romnów wraz z tranzytem do miejscowości Małkowice, gmina Kąty Wrocławskie
Aktualizacjia kosztorysu inwestorskiego
2011 r.
9
Budowa kanalizacji sanitarnej w północnej części gminy Kąty Wrocławskie - etap II Wykonanie projektu zamiennego dla odcinka kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jurczyce, gmina Kąty Wrocławskie
Projekt budowlany
2010 - 2011 r.
10
Budowa studni głębinowej z wykonaniem kompletnej dokumentacji techniczno - budowlanej w Szkółce Leśnej Pasternik, gmina Gromadka, powiat bolesławiecki
Roboty projektowe i budowlane
2010 - 2011 r.
11
Zespół boisk "Moje boisko Orlik 2012" Bieżnia 60 m i skocznia do skoku w dal, gmina Siechnice
Projekt budowlany
2010 - 2011 r.
12
Projekt organizacji ruchu docelowego dla miasta Siechnice
Projekt techniczny oraganizacji ruchu
2010 - 2011 r.
13
Remont stadionu piłkarskiego z budynkiem zaplecza w Miedzylesiu
Projekt budowlany remontu
2010 r.
14
Remont boiska do piłki nożnej w Domaszkowie, gmina Międzylesie
Projekt budowlany remontu
2010 r.
15
Remont muru ogrodzeniowego w południowo - zachodniej części zespołu pałacowo - parkowego w Mrozowie
Projekt budowlany remontu
2010 r.
16
Budowa kanalizacji sanitarnej w północnej części gminy Kąty Wrocławskie - etap II, w zakresie miejscowości: Wszemiłowice, część Jurczyc, Małkowice, Romnów, Skałka, Samotwór i Kębłowice
Aktualizacja Studium wykonalności i kosztorysów inwestorskich
2010 r.
17
Przebudowa pomieszczeń kiosku przy pl. M.J. Piłsudskiego na punkt informacji turystycznej na Szlaku Cysterskim w Trzebnicy
Projekt budowlany i wykonawczy
2009 - 2010 r.
18
Projekt odbudowy nawierzchni drogi powiatowej w miejscowości Małkowice i Sadowice
Projekt budowlano - wykonawczy
2009 - 2010 r.
19
Rozdział kanalizacji deszczowej od sanitarnej w Dzierżoniowie, wchodzącego w zakres przedsięwzięcia p.n. Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego - etap I, przewidzianego do realizacji w ramach Funduszu Spójności
Projekt budowlany i wykonawczy - kanalizacji deszczowej o dł. ok. 7,3 km, - kanalizacji sanitarnej o dł. ok. 1,2 km
2009 - 2010 r.
20
Budowa wodociągu Dzierżoniów - Piława Górna, wchodzącego w zakres przedsięwzięcia p.n. Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego - etap I, przewidzianego do realizacji w ramach Funduszu Spójności
Projekt budowlany i wykonawczy sieci wodociągowej o dł. ok. 8km
2009 - 2010 r.
21
Dokumentacja projektowa przebudowy ulic: Ciepłownicza, Jarzębinowa i Kościelna klasy Z wraz z odwodnieniem, gmina Siechnice
Projekt budowlany i wykonawczy: - przebudowy ulic 1 500 m, - kanalizacji deszczowej
2009 - 2010 r.
22
Wykonanie dokumentacji projektowo -kosztorysowej na kanalizację sanitarną, deszczową i modernizację nawierzchni ulicy Młyńskiej w Gryfowie Śląskim
Projekt budowlany i wykonawczy - kanalizacji sanitarnej o dł. ok. 960 m, - kanalizacji sanitarnej o dł. ok. 960 m, - modernizowanego odcinka drogi o dł. ok. 1 150 m
2009 r.
23
Projekt remontu i rozbudowy oczyszczalni ścieków przy ul. Zachodniej w Siechnicach, Gmina Święta Katarzyna
Projekt budowlany i wykonawczy - przepustowość oczyszczalni po rozbudowie 2 300 m3/d
2009 r.
24
Modernizacja kompleksu boisk przy ul. Sportowej w Trzebnicy na potrzeby centrum pobytowego UEFA EURO 2012
Projekt budowlany i projekt wykonawczy
2008 - 2011 r.
25
Budowa zespołu gminnych boisk sportowych „Moje boisko ORLIK 2012” w Radwanicach, Gmina Święta Katarzyna
Projekt budowlano - wykonawczy - płyta boiska piłkarskiego o wym. 44 x 66 m, - płyta boiska wielofunkcyjnego o wym. 19,1 x 32,1 m
2008 - 2009 r.
26
Rozwiązanie problemów gospodarki ściekowej w powiecie namysłowskim - część I: Domaszowice, Strzelce, Gręboszów, Rychnów
Projekt budowlany i projekt wykonawczy kanalizacji sanitarnej o dł. ok. 43 km
2008 - 2009 r.
27
Rozwiązanie problemów gospodarki ściekowej w powiecie namysłowskim - część IV: Ziemiełowice, Jastrzębie, Nowy Folwark, Biestrzykowice, Miodary, Świerczów
Projekt budowlany i projekt wykonawczy kanalizacji sanitarnej o dł. ok. 37 km
2008 - 2009 r.
28
Remont i modernizacja dróg miejskich wraz z odwodnieniem w Międzylesiu: ul. Tysiąclecia, Kościelna, Syrkomli, Słowackiego, Leśna, Pionierów, Mickiewicza, Słowackiego, Chrobrego, Sobieskiego
Projekt budowlany i wykonawczy dróg o łącznej dł. ok. 3 km
2008 - 2009 r.
29
Budowa Kompleksu boisk sportowych „Moje boisko ORLIK 2012” w Piechowicach
Projekt budowlano - wykonawczy
2008 - 2009 r.
30
Budowa oczyszczalni ścieków w Pietrowicach Małych, Gmina Prusice
Aktualizacja projektu budowlano - wykonawczego
2008 - 2009 r.
31
Aktualizacja dokumentacji projektowej wraz z doprojektowaniem fragmentów sieci kanalizacyjnej i projektem monitoringu dla zadania pn.„Budowa kanalizacji sanitarnej w północnej części Gminy Kąty Wrocławskie - etap II”
Projekt budowlano - wykonawczy sieci kanalizacyjnej grawitacyjno - tłocznej o dł. ok.. 52 km
2008 - 2009 r.
32
Budowa kanalizacji i wymiana sieci wodociągowej w północnej części Jaworzyny Śląskiej
Inwestor Zastępczy Projekt budowlano - wykonawczy:
 - kanalizacji sanitarnej o dł. 11,3 km,
 - sieci wodociągowej o dł. 10,3 km,
 - kanalizacji deszczowej o dł. 9,36 km; W ramach I etapu zostało zaprojektowane: - 4,3 km kanalizacji sanitarnej, - 3,63 km kanalizacji deszczowej, - 3,83 sieci wodociągowej
2008 - 2009 r.
33
Dokumentacja projektowa kortów tenisowych wraz z oświetleniem i ogrodzeniem w Siechnicach, Gmina Święta Katarzyna
Projekt budowlano - wykonawczy kortów tenisowych o łącznej pow. terenu 1 378 m2
2008 r.
34
Wielowariantowa koncepcja programowo-przestrzenna zagospodarowania terenu pod inwestycje sportowo-rekreacyjne, Gmina Syców
Koncepcja programowo -przestrzenna
2008 r.
35
Budowa Kompleksu boisk sportowych „Moje boisko ORLIK 2012” przy szkole Podstawowej nr 2 i Szkole Muzycznej Pierwszego Stopnia w Miliczu
Projekt budowlano - wykonawczy - płyta boiska piłkarskiego o wym. 30 x 62 m, - płyta boiska wielofunkcyjnego o wym. 19,1 x 32,1 m
2008 r.
36
Budowa Kompleksu boisk sportowych „Moje boisko ORLIK 2012” w Domaszkowie, Gmina Międzylesie
Projekt budowlano - wykonawczy - płyta boiska piłkarskiego o wym. 30 x 62 m, - płyta boiska wielofunkcyjnego o wym. 19,1 x 32,1 m
2008 r.
37
Budowa Kompleksu boisk sportowych „Moje boisko ORLIK 2012”, Gmina Nowogrodziec
Projekt budowlano - wykonawczy
2008 r.
38
Wielowariantowa koncepcja programowo-przestrzenna zagospodarowania terenu pod inwestycje sportowo-rekreacyjne zlokalizowane przy Zespole Publicznych szkól w Lubrzy oraz projekt budowlano-wykonawczy boiska wielofunkcyjnego
Koncepcja programowo -przestrzenna i projekt budowlano - wykonawczy boiska wielofunkcyjnego
2008 r.
39
Koncepcja budowy osiedla mieszkalnego o zabudowie jednorodzinnej w miejscowości Załęcze Małe, Gmina Pątnów
Koncepcja programowo -przestrzenna
2008 r.
40
Koncepcja oczyszczalni ścieków dla Ośrodka Szkolno-Wypoczynkowego w miejscowości Różanka, Gmina Międzylesie
Koncepcja programowo -przestrzenna
2008 r.
41
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Lasek i Gościsław, Gmina Udanin
Projekt budowlany i wykonawczy kanalizacji sanitarnej o dł. ok. 10 km nadzór autorski
2007 - 2008 r.
42
Boisko piłkarskie o nawierzchni z trawy syntetycznej przy ul. Rybackiej 6a w Oławie
Projekt budowlany boiska piłkarskiego o wym. 30 x 60 m
2007 r.
43
Boisko sportowe wielofunkcyjne przy ul. Bolesława Chrobrego 2 w Międzylesiu
Projekt budowlany boiska o wym. 20 x 40 m
2007 r.
44
Boisko sportowe wielofunkcyjne w Domaszowie, Gmina Międzylesie
Projekt budowlany boiska o wym. 20 x 40 m
2007 r.
45
Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w Piechowicach na terenie klubu sportowego LECHIA pod kątem przystosowania obiektu jako centrum treningowe do EURO 2012
Koncepcja programowo -przestrzenna
2007 r.
46
Stacja Hipologiczna z Halą ujeżdżalni Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Akademi Rolniczej przy ul. Doświadczalnej w Lublinie
Aktualizacja dokumentacji projektowej - projekt budowlany i wykonawczy obiektu o kubaturze 34 328,30 m3
2007 r.
47
Budowa kanalizacji sanitarnej północnej części Gminy Kąty Wrocławskie
Projekt monitoringu kanalizacji podciśnieniowej w miejscowości Smolec
2007 r.
48
Remont i przebudowa budynku pałacowego w Mrozowie
Inwestor Zastępczy Projekt budowlany i wykonawczy obiektu o kubaturze 4 841 m3, powierzchni użytkowej 1 051 m2
2006 - 2009 r.
49
Uporządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni jezior Ciechomickiego, Górskiego i Zdworskiego w Gminie Łąck
Inwestor Zastępczy Projekt budowlano - wykonawczy kanalizacji sanitarnej o łącznej długości ok. 57 km, w tym: - kanalizacja grawitacyjna o dł. ok. 37 km, - kanalizacja tłoczna o dł. ok. 20 km
2006 - 2009 r.
50
Modernizacja i konserwacja zabytkowej baszty oraz zespołu pałacowo - parkowego w Żmigrodzie - zadanie finansowane ze środków UE w ramach ZPORR
Inżynier Kontraktu / nadzór inwestorski
2006 - 2008 r.
51
Uporządkowanie gospodarki wodociągowej na obszarze Gminy Milicz
Projekt budowlany i wykonawczy sieci wodociągowej o dł. 55,08 km
2006 - 2008 r.
52
Stadion lekkoatletyczny i tereny rekreacyjno - sportowe wraz z infrastrukturą techniczną w Siechnicach - budowa boiska piłkarskiego o wymiarach 95 x 65 m w Siechnicach, Gmina Święta Katarzyna
Inwestor Zastępczy
2006 - 2007 r.
53
Boisko piłkarskie z zapleczem, ul. Powstańców Wielkopolskich w Miliczu
Inwestor Zastępczy
2006 - 2007 r.
54
Budowa kanalizacji sanitarnej w Krosnowicach - III etap
Projekt budowlany i wykonawczy kanalizacji sanitarnej o łącznej dł.10,4 km
2006 - 2007 r.
55
Boisko piłkarskie z zapleczem, ul. Powstańców Wielkopolskich w Miliczu
Projekt budowlany i wykonawczy - boisko do gry w piłkę nożną o wym. 102 x 64 m, - budynek zaplecza socjalno - szatnowy o kubaturze 2 594 m3, - parking na 172 miejsca postojowe i 3 miejsca dla autobusów
2006 r.
56
Roboty budowlane dotyczące osobowej windy szpitalnej wraz z dostawą na terenie budynku pałacowego w Mrozowie
Inwestor Zastępczy
2006 r.
57
Boisko sportowe wielofunkcyjne przy ul. Lwowskiej 10 w Oławie
Projekt budowlano - wykonawczy
2006 r.
58
Boisko sportowe wielofunkcyjne przy ul. Tadeusza Kościuszki w Bystrzycy, Gmina Oława
Projekt budowlano - wykonawczy boiska o wym. 30 x 50 m
2006 r.
59
Boisko sportowe wielofunkcyjne przy ul. Lwowskiej 10 w Oławie
Projekt budowlano - wykonawczy boiska o wym. 30 x 50 m
2006 r.
60
Boisko sportowe wielofunkcyjne o nawierzchni z trawy syntetycznej przy ul. Szkolnej 11 w Żmigrodzie
Projekt budowlano - wykonawczy boiska o wym. 20 x 40 m
2006 r.
61
Boisko sportowe wielofunkcyjne o nawierzchni z trawy syntetycznej przy ul. Kolejowej 14 w Korzeńsku, Gmina Żmigród
Projekt budowlano - wykonawczy boiska o wym. 20 x 40 m
2006 r.
62
Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego oraz pozwoleń sektorowych dla PCC Rokita S.A. oraz ROKITA - AGRO S.A.
Sporządzenie wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego. Sporządzenie pozwoleń sektorowych
2005 r.
63
Budowa hali sportowo - widowiskowej o wymiarach boiska 44,0 m x 24,0 m i wys. 7,40 m w Dusznikach Zdroju
Inwestor Zastępczy Projekt budowlano - wykonawczy (kubatura obiektu 31 415,30 m3)
2005 - 2006 r.
64
Opracowanie wniosków o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla Cukrowni: „GOSTYŃ”; „GÓRA”; „ŚRODA”; „GOSŁAWICE”; „MIEJSKA GÓRKA”
Opracowanie dokumentacji techniczno-prawnej we wszystkich sektorach niezbędnej do wystąpienia o wydanie oraz uzyskanie pozwolenia zintegrowanego dla Pfeifer & Langen Polska S.A.
2005 - 2006 r.
65
Rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej w Miliczu, przy Ośrodku Sportu i Rekreacji ul. Poprzeczna 13, 56-300 Milicz - kryta pływalnia
Inwestor Zastępczy Projekt budowlano - wykonawczy (kubatura obiektu 42 880 m3 )
2004 - 2008 r.
66
Rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej w Miliczu, przy Ośrodku Sportu i Rekreacji ul. Poprzeczna 13, 56-300 Milicz - hotel
Inwestor Zastępczy Projekt budowlano - wykonawczy (kubatura obiektu 15 560 m3)
2004 - 2008 r.
67
Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej w Marcinkowicach, Gmina Oława
Inwestor Zastępczy Projekt budowlano - wykonawczy
2004 - 2007 r.
68
Budowa sali sportowo - widowiskowej w Pietrowicach Wielkich.
Inwestor Zastępczy Projekt budowlano - wykonawczy (kubatura obiektu 31 415,30 m3)
2004 - 2006 r.
69
Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla MUNDO Sp. z o.o. Operat wodno - prawny na odprowadzanie wód odciekowych i sanitarno - socjalnych z terenu składowiska odpadów komunalnych „MUNDO” Sp. z o.o. w Lubinie i wprowadzanie ich do miejskich urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innych podmiotów
Opracowanie wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego.
Opracowanie operatu wodno - prawnego
2004 - 2006 r.
70
Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej wzdłuż ulic: Trzebnickiej, Wesołej i przyległych w Miliczu.
Projekt budowlany i wykonawczy: - kanalizacji sanitarnej i deszczowej o dł. 3,5 km, - sieci wodociągowej o dł. 1,6 km
2004 - 2005 r.
71
Stacja Hipologiczna z Halą ujeżdżalni Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Akademi Rolniczej przy ul. Doświadczalnej w Lublinie
Projekt budowlany i wykonawczy obiektu o kubaturze 34 328,30 m3
2004 - 2005 r.
72
Koncepcja Sali sportowo - widowiskowej w Karpaczu
Koncepcja programowo -przestrzenna WERSJA I - kubatura obiektu 25 300 m3 WERSJA II - kubatura obiektu 33 780 m3 WERSJA III - kubatura obiektu 38 640 m3
2004 r.
73
Modernizacja Gospodarki Cieplnej Zespołu Szkół w Sokolnikach.
Inwestor Zastępczy Projekt budowlano - wykonawczy
2003 - 2006 r.
74
Koncepcja krytej pływalni w Sokolnikach
Koncepcja programowo -przestrzenna WERSJA I - kubatura obiektu 26 707 m3 WERSJA II - kubatura obiektu 25 610 m3
2003 - 2005 r.
75
Koncepcja Zakładu Produkcyjnego „BIOFACTOR” w Lubaniu Śląskim; w podstrefie kamiennogórskiej specjalnej strefy ekonomicznej małej przedsiębiorczości
Koncepcja programowo -przestrzenna (kubatura obiektu 62 200 m3)
2003 - 2005 r.
76
Projekt kanalizacji sanitarnej w północnej części gminy Kąty Wrocławskie
Projekt budowlany i wykonawczy: - sieć kanalizacji sanitarnej o łącznej dł. 68,2 km
2003 - 2004 r.
77
Niezbędne zabezpieczenia rzeki Dobrej na istniejącej kanalizacji z uwzględnieniem migracji wód powstałych w czasie nadzwyczajnych zagrożeń na terenie Polar S.A.
Inwestor Zastępczy Projekt budowlano - wykonawczy
2003 - 2004 r.
78
Koncepcja programowo - przestrzenna zagospodarowania terenów sportowo -rekreacyjnych w Miliczu
Koncepcja zagospodarowania terenów sportowo - rekreacyjnych
2003 r.
79
Koncepcja programowo - przestrzenna sali sportowo - widowiskowej w Jemielnie
Koncepcja programowo -przestrzenna WERSJA I - kubatura obiektu 32 000 m3 WERSJA II - kubatura obiektu 27 560 m3
2003 r.
80
Koncepcja programowo przestrzenna sali sportowo - widowiskowej w Walimiu
Koncepcja sali sportowo -widowiskowej
2003 r.
81
Budowa zakładu recyklingu odpadów i pozyskiwania paliw zastępczych i produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych (Skarbimierz).
Inwestor Zastępczy
2002 - 2004 r.
82
Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kłaj
Inwestor Zastępczy Projekt budowlano - wykonawczy
2001 - 2004 r.
83
Wykonanie płyty Rynku wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego w Kamiennej Górze
Inwestor Zastępczy
2001 - 2003 r.
84
Budowa sali sportowej z łącznikiem przy gimnazjum publicznym w Starej Kamienicy wraz z rozbudową istniejącego obiektu szkolnego
Inwestor Zastępczy
2001 - 2003 r.
85
Budowa siedziby Starostwa Powiatowego w Pajęcznie
Inwestor Zastępczy
2001 - 2003 r.
86
Budowa drogi powiatowej nr 45248 ul. Wojska Polskiego w Bielawie dla Zarządu Dróg Powiatowych w Dzierżoniowie
Inwestor Zastępczy
2001 - 2003 r.
87
Projekt sieci wodociągowej we wsi Goworów gm. Międzylesie
Projekt budowlano - wykonawczy sieci wodociągowej we wsi Goworów
2001 - 2002 r.
88
Remont zamknięć przeciwpowodziowych w przelewach burzowych sieci kanałowej - Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji we Wrocławiu
Projekt budowlano - wykonawczy
2001 - 2002 r.
89
Raport oddziaływania na środowisko istniejącego składowiska odpadów wraz z założeniem piezometrów i przeprowadzeniem kompleksowych badań; gm. Stoszowice
Ocena oddziaływania na środowisko Koncepcja rozbudowy i modernizacji
2001 r.
90
Likwidacja hałdy po byłej Hucie Siechnica dla Gurex S.A.
Koncepcja Zakładu Utylizacji Hałdy po byłej Hucie Siechnice
2001 r.
91
Uporządkowanie gospodarki ściekowej dla Związku Gmin Bychowo: gmina Prusice. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Prusice oraz budowa oczyszczalni scieków w Pietrowicach Małych
Inwestor Zastępczy Studium uporządkowania gospodarki ściekowej Projekt budowlano -wykonawczy sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków.
2000 - 2006 r.
92
Uporządkowanie gospodarki ściekowej dla Związku Gmin Bychowo: gmina Wińsko
Inwestor Zastępczy Studium uporządkowania gospodarki ściekowej
Projekt budowlano -wykonawczy
2000 - 2004 r.
93
Uporządkowanie gospodarki ściekowej dla Związku Gmin Bychowo: gmina Oborniki Śląskie Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
Inwestor Zastępczy Studium uporządkowania gospodarki ściekowej
Projekt budowlano - wykonawczy
2000 - 2004 r.
94
Uporządkowanie gospodarki ściekowej dla Związku Gmin Bychowo:gmina Żmigród. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej;
modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków
Inwestor Zastępczy Studium uporządkowania gospodarki ściekowej Projekt budowlano i wykonawczy Projekt rozbudowy oczyszczalni ścieków
2000 - 2004 r.
95
Uporządkowanie gospodarki ściekowej dla Związku Gmin Bychowo: gmina Wołów
Studium uporządkowania gospodarki ściekowej gminy Wołów
2000 - 2003 r.
96
Uporządkowanie gospodarki ściekowej dla Związku Gmin Bychowo: gmina Trzebnica
Studium uporządkowania gospodarki ściekowej gminy Trzebnica
2000 - 2003 r.
97
Infrastruktura techniczna i uzbrojenie terenu dla miasta Nowogrodziec
Koncepcja infrastruktury technicznej i uzbrojenia terenu dla m. Nowogrodziec
2000 r.
98
Gospodarka ściekowa w gminie Rząśnia
Kompleksowa koncepcja rozwiązania gospodarki ściekowej w powiecie Rząśnia
2000 r.
99
Gospodarka ściekowa wsi gminy Strzegom
Koncepcja kanalizacji sanitarnej dla wsi gminy Strzegom
2000 r.
100
Oczyszczalnia ścieków sanitarnych dla Zakładu Przetwórstwa Zbóż - Ujazd Górny
Projekt budowlany i wykonawczy
1999 - 2000 r.
101
Sieć wodociągowa dla wsi Goworów, Gajnik, Michałowice
Projekt budowlany i wykonawczy
1999 r.
102
Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla wsi Goworów
Projekt budowlany i wykonawczy
1999 r.
103
Gospodarka ściekowa w Działoszynie, woj. sieradzkie
Projekt budowlany i wykonawczy kanalizacji sanitarnej
1999 r.
104
Gospodarka ściekowa w Pątnowie
Studium ochrony gm. Pątnów w aspekcie gospodarki ściekowej
1999 r.
105
Gospodarka ściekowa w Kiełczygłowie
Kompleksowa koncepcja rozwiązania oczyszczania i odprowadzania ścieków z gm. Kiełczygłów
1999 r.
106
Gospodarka wodno - ściekowa gminy Międzylesie
Projekt budowlany i wykonawczy sieci wodociągowej, stacji uzdatniania wody, kanalizacji wraz z oczyszczalnią ścieków dla Goworowa, Gajnika, Michałowic
1998 r.
107
Dociążenie i modernizacja oczyszczalni ścieków w Knurowie oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej
Inwestor Zastępczy
1997 - 2000 r.
108
Modernizacja Zakładów Elektrometalurgicznych EMA - Blachownia w zakresie budowy pieców indukcyjnych do odlewni żeliwa
Inwestor Zastępczy
1997 - 1999 r.
109
Modernizacja zabytkowych Kamienic Rynek 7, Kiełbaśnicza 3/4 wraz z oficynami we Wrocławiu. KAMIENICA POD BŁĘKITNYM SŁOŃCEM
Inwestor Zastępczy Projekt budowlano - wykonawczy
1997 - 1998 r.
110
Gospodarka wodno - ściekowa osiedla w Mirkowie, woj. wrocławskie dla Spółdzielni Mieszkaniowej „Zacisze”
Projekt budowlany i wykonawczy kanalizacji sanitarnej i deszczowej
1997 - 1998 r.
111
Gospodarka ściekowa Miasta Pieszyce, woj. wałbrzyskie
Inwestor Zastępczy
1997 - 1998 r.
112
Monitoring emisji niezorganizowanej pyłu w rejonie Świńca dla KWB TURÓW
Przeprowadzenie sesji pomiarowej
1997 r.
113
Modernizacja Dolnośląskiej Fabryki Krosien „POLMATEX-DEFKA” w Dzierżoniowie, woj. wałbrzyskie
Inwestor Zastępczy Koncepcja modernizacji fabryki
Projekt budowlany i wykonawczy modernizacji fabryki
Studium ochrony powietrza atmosferycznego
1996 - 1998 r.
114
Gospodarka ściekowa dla gminy Wróblew
Kompleksowa koncepcja rozwiązania odprowadzania oraz oczyszczania ścieków dla gminy
1996 - 1997 r.
115
Modernizacja gospodarki cieplnej na terenie Przedsiębiorstwa „ASPA” S.A. we Wrocławiu
Wariantowa koncepcja rozwiązania gospodarki cieplnej
1996 r.
116
Modernizacja gospodarki cieplnej dla Spółdzielni Pracy Wyrobów Drzewnych „Technodrzew” w Dzierżoniowie, woj. wałbrzyskie
Koncepcja modernizacji gospodarki cieplnej zakładu
1996 r.
117
Modernizacja kotłowni zakładowej w Młynie w Ujeździe Górnym, woj. legnickie dla PZZ Bolesławiec, woj. jeleniogórskie
Projekt budowlany i wykonawczy modernizacji kotłowni
1996 r.
118
Gospodarka ściekowa gminy Ostrówek,woj. sieradzkie.Budowa kanalizacji gminy Ostrówek i budowa oczyszczalni w Ostrówku
Inwestor Zastępczy Projekt budowlano - wykonawczy oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej i deszczowej
1995 - 1999 r.
119
Kanalizacja sanitarna miasta Złoty Stok
Koncepcja skanalizowania miasta. Projekty budowlane i wykonawcze kanalizacji sanitarnej. Nadzór inwestorski nad realizacją
1995 - 1997 r.
120
Modernizacja Hali Czyszczarni Zboża w Ujeździe Górnym, woj. legnickie dla PZZ Bolesławiec, woj. jeleniogórskie
Inwestor Zastępczy Projekty budowlane i wykonawcze modernizacji
1995 - 1996 r.
121
Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz kanalizacja sanitarna i deszczowa miasta Skoki, woj. poznańskie
Inwestor Zastępczy Projekty budowlane i wykonawcze sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej
1995 - 1996 r.
122
Gospodarka ściekowa gminy Stare Bogaczowice, woj. wałbrzyskie
Studium gospodarki wodno -ściekowej. Koncepcja sieci kanalizacji sanitarnej z uwzględnieniem ochrony zbiornika wody pitnej Dobromierz
1995 r.
123
Modernizacja kotłowni osiedlowej w Kamieńcu Ząbkowickim, woj. wałbrzyskie dla Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej
Projekt budowlany i wykonawczy modernizacji kotłowni Studium ochrony atmosfery
1995 r.
124
Sieci cieplne preizolowane w Złotym Stoku, woj. wałbrzyskie dla Zakładu Tworzyw i Farb
Opracowanie studium zanieczyszczenia atmosfery i wyznaczenie efektu ekologicznego Projekt budowlany i wykonawczy sieci
1995 r.
125
Rozbudowa oraz modernizacja oczyszczalni ścieków o przepustowości 1 700 m3/d w Działoszynie woj. sieradzkie
Inwestor Zastępczy Projekty zamienne i wykonawcze
1994 - 1997 r.
 
 
 

 

powrót