Aktualnie znajdujesz sie na: ReferencjeCzytaj dalej

Referencje

 
 Wykaz opracowanych przez DFE Ekoraj raportów oddziaływania na środowisko.

 

Lp. Zleceniodawca Temat pracy
ROK 2009
1 Miasto Nowa Ruda Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko dla Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Nowa Ruda na lata 2008 - 2015
2 Gmina Kąty Wrocławskie Raport oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w północnej części gminy Kąty Wrocławskie - etap II”, przedsięwzięcia częściowo zlokalizowanego na terenie proponowanym do wpisania na listę obszarów NATURA 2000
3 Krzysztof Tylkowski Raport oddziaływania na środowisko na obszar NATURA 2000 - projektowany specjalny obszar ochrony siedlisk „Załęczański Łuk Warty”
ROK 2008
4 Gmina Jaworzyna Śląska Raport oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji i wymiana sieci wodociągowej w północnej części Jaworzyny Śląskiej”
5 Powiat Wrocław Raport oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1990D w miejscowości Rogów Sobucki - Sobótka o dł. 3,2km.”
ROK 2007
6 Gmina Prusice Raport oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Kanalizacja sanitarna dla miejscowości Prusice, Pietrowice Małe, Krościna Mała, Dębica, Ligotka, Gmina Prusice”
7 Gmina Bogatynia Prognoza oddziaływania na środowisko realizacji i eksploatacji obiektów budowlanych planowanych na terenie Bogatyni
8 Gmina Milicz Raport oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Uporządkowanie gospodarki wodociągowej na obszarze gminy Milicz”, przedsięwzięcia zlokalizowanego częściowo na obszarze NATURA 2000
9 Gmina Skarbimierz Raport oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa strzelnicy garnizonowej w miejscowości Pawłów”
10 Gmina Rakietnica Raport oddziaływania na środowisko projektowanego zakładu przetwórstwa odpadów z tworzyw sztucznych w Bytkowie, Gmina Rakietnica
11 Gmina Mieroszów Raport oddziaływania na środowisko planowanego rozpoznania złoża melafiru w Rybnicy Leśnej
ROK 2006
12 Gmina Kłodzko Raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Kanalizacja sanitarna w Krosnowicach - III etap”
13 Gmina Prusice Raport oddziaływania na środowisko dla inwestycji pt. „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Pietrowice Małe”
14 POLAR S.A. Raport oddziaływania na środowisko planowanej zabudowy terenu położonego pomiędzy ulicami Kiełczygłowską i Bierutowską we Wrocławiu na halę produkcyjną elementów plastikowych
15 Przedsiębiorstwo Produkcji Sorbentów „ELTUR-WAPORE” Sp. z o.o. z Bogatyni Raport oddziaływania na środowisko projektowanego zakładu produkcji drobnowymiarowych betonowych elementów wibroprasowanych w Żarskiej Wsi
16 Firma Budowlano-Drogowa „MTM” S.A. z Gdyni Raport o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie i funkcjonowaniu zakładu przetwórstwa odpadów z tworzyw sztucznych w Gdyni
17 „Inceptum Recykling” Sp. z o.o. z Grudziądza Raport o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie i funkcjonowaniu zakładu przetwórstwa odpadów z tworzyw sztucznych w Grudziądzu
ROK 2005
18 Gmina Duszniki Zdrój Raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Budowa hali sportowo-widowiskowej o wymiarach boiska 44,0m x 24,0m i wys. 7,40m w Dusznikach Zdroju”
19 Muzeum Architektury we Wrocławiu Raport oddziaływania na środowisko planowanej rozbudowy muzeum architektury we Wrocławiu
ROK 2004
20 Gmina Prusice Raport oddziaływania na środowisko dla rozwiązań projektowych budowy oczyszczalni ścieków w Pietrowicach Małych, Gmina Prusice
21 City Incest Sp. z o.o. Raport oddziaływania na środowisko planowanego Centrum Handlowo- Usługowego na terenie należącym do Wojska Polskiego przy ul. Władysława Sikorskiego w Głogowie
22 CENTRUM WSPIERANIA PROJEKTÓW EUROPEJSKICH Sp. z o.o. Raport oddziaływania na środowisko Zakładu Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych w Buku
ROK 2003
23 Gmina Oborniki Śląskie Raport oddziaływania na środowisko przyjętych rozwiązań projektowych budowy kanalizacji sanitarnej dla m. Siemianice, Kuraszków oraz dla ulic Siemianickiej, Broniewskiego i Lipowej w Obornikach Śląskich
24 AGAR Sp. z o.o. Wykonanie raportu oddziaływania na środowisko eksploatacji złoża melafiru w Rybnicy Leśnej
25 KOMPOZYTY Sp. z o.o. Opracowanie Raportu oddziaływania na środowisko zakładu produkcji elementów kompozyt. we Wrocławiu przy ul. Jerzmanowskiej 3
26 DWORZYSKO Sp. z o.o. Raport oddziaływania na Środowisko inwestycji pn. Budowa basenu ekultywacyjnego wody oraz stawu rybnego przy ulicy Aleja Spacerowa w Szczawnie Zdroju
27 Polimeni International Gniezno Sp. z o.o. Opracowanie Raportu Oddziaływania na środowisko Galerii Handlowo- Rekreacyjno- Rozrywkowego przy zbiegu ulic Wojska Polskiego i J.Piłsudskiego
28 Polimeni International Gniezno Sp. z o.o. Opracowanie kompleksowego Raportu oddziaływania na środowisko Miejskiej Galerii Usługowo-Rozrywkowej w Poznaniu pomiędzy ulicami Kranthofera i Dmowskiego na etapie uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
ROK 2002
29 Gmina Jedwabno Raport oddziaływania na środowisko przyjętych rozwiązań projektowych oczyszczalni ścieków w Jedwabnie
30 CEKO-ŻEL Sp. z o.o. Raport oddziaływania na środowisko budowy biologicznej oczyszczalni ścieków z podczyszczalnią chemiczną na ścieki mleczarskie w Goloszowie, Gmina Żelazków
31 Urząd Gminy Kłaj Raport oddziaływania na środowisko planowanej rozbudowy oczyszczalni ścieków w Kłaju
32 Urząd Gminy Kłaj Raport oddziaływania na środowisko przyjętych rozwiązań projektowych oczyszczalni ścieków w Kłaju
33 POLIMENI Polimeni International Szczawno Zdrój Sp. z o.o. Raport Oddziaływania na środowisko Galerii Szczawno w Szczawnie Zdroju na etapie uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
ROK 2001
34 Gmina Stoszowice Raport oddziaływania na środowisko istniejącego składowiska odpadów w Stoszowicach
35 ERABUD Ocena oddziaływania na środowisko zadania polegającego na :
- przełożeniu gazociągów wysokiego ciśnienia Dn 200p = 6,3 MPa ; Dn 300p = 6,5 MPa ; Dn 300p = 1,6 MPa
- przełożeniu linii elektroenergetycznej dwutorowej 110 kV umiejscowionego w rejonie południowo-zachodniego pasma aktywności gospodarczej W-wia
36 Struktury Kompozytowe Raport oddziaływania na środowisko zakładu produkcji elementów kompozytowych we Wrocławiu
37 Mitex S.A. Raport oddziaływania na środowisko krytej pływalni w Kudowie Zdroju
38 Inwestbud Raport z oddziaływania na środowisko projektowanej otaczarni przy ul. Lotniczej W-w
ROK 2000
39 Mitex w Kielcach Opracowanie oceny oddziaływania na środowisko krytej pływalni w Kudowie Zdroju oraz opracowanie geotechnicznych badań podłoża gruntowego na potrzeby w/w oceny oddziaływania na środowisko
40 Przedsiębiorstwo produkcji ,handlu i usług „Wropol” Ocena oddziaływania „Hutmen” S.A. na środowisko z punktu widzenia ochrony atmosfery
41 Leszek Skuba Opracowania oceny oddziaływania na środowisko stawu produkcyjnego
42 Przedsiębiorstwo „INWESTBUD” Ocena oddziaływania na środowisko projektowanej malarni proszkowej w ZPAS S.A. w Przygórzu
43 Erabud Sp. z o.o. Ocena oddziaływania na środowisko Centrum Handlowego przy ul. Czekoladowej
44 MORGAN.S ULSTER CRYSTAL Ocena oddziaływania na środowisko projektowanej polerni szkła w Szczytnej
45 INWESTBUD Ocena oddziaływania na środowisko przyjętych rozwiązań projektowych malarni proszkowej w ZPAS S.A. w Przygórzu
46 Carrefour Polska Ocena oddziaływania na środowisko, przebudowy skrzyżowania przy Centrum Handlowym Carrefur we Wrocławiu
47 Carrefour Polska Ocena oddziaływania na środowisko, budowy dodatkowych parkingów przy Centrum Handlowym Carrefour we Wrocławiu
ROK 1999
48 Urząd Gminy Święta Katarzyna Wykonanie oceny oddziaływania na środowisko projektowanej kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Świętej Katarzynie
49 Carrefour Polska Pomiary zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego oraz przeprowadzenie pomiarów hałasu i opracowanie na ich podstawie oceny oddziaływania na środowisko
ROK 1998
50 Gmina Międzylesie Ocena oddziaływania na środowisko projektowanej oczyszczalni ścieków w Goworowie
51 Gmina Międzylesie Ocena oddziaływania na środowisko projektowanej sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Goworowie
52 H.K.P. POLEN Higiena i Produkcja Kosmetyków Polska Sp. z o.o. - Wrocław Ocena oddziaływania na środowisko odpadów technologicznych z H.K.P. POLEN pod kątem składowania ich na komunalnym wysypisku śmieci
53 Zakład Usługowo-Handlowy „Koziński” Ocena rozwiązań projektowych w aspekcie oceny oddziaływania na środowisko projektowanej inwestycji p.n. „Adaptacja obiektu bazy SPR na galwanizernię i budynek socjalno-biurowy”
54 BROW-PROJEKT Przedsiębiorstwo Projektowo-Kosztorysowe Przemysłu Piwowarskiego - Wrocław Ocena oddziaływania na środowisko browaru „ŁAŃCUT” w Łańcucie
ROK 1997
55 Urząd Gminy w Ostrówku Ocena oddziaływania projektowanej inwestycji na środowisko dla oczyszczalni ścieków w „Ostrówku - Radwanicach” (opracowanie kompleksowe)
56 Urząd Gminy Święta KatarzynaŚwięta Katarzyna Ocena oddziaływania na środowisko projektowanego wysypiska odpadów komunalnych
57 Urząd Gminy Święta Katarzyna Ocena oddziaływania na środowisko projektowanej kanalizacji sanitarnej w Radwanicach
58 Urząd Gminy Święta Katarzyna Ocena oddziaływania na środowisko projektowanej gazyfikacji Gminy Święta Katarzyna
ROK 1996
59 „RONAL-POLSKA” Sp. z o.o. Wrocław Kompleksowa ocena oddziaływania na środowisko planowanej na terenie Zakładów Urządzeń Górniczych „WAMAG” S.A. w Wałbrzychu produkcji felg aluminiowych
60 Firma „PROFIL” Edward Kocoń Żarów Kompleksowa ocena oddziaływania na środowisko Firmy „PROFIL” w Żarowie
61 „BUMAT” Zakład Produkcyjno-Wdrożeniwy Materiałów Budowlanych Wrocław Kompleksowa ocena oddziaływania na środowisko Zakładu Przeróbczego „BUMAT” zlokalizowanego w Wilkowie koło Złotoryji.
62 AMPOTECH POLAND Sp. z o.o. Brzeg Dolny Ocena oddziaływania na środowisko inwestycji: budowa elektrowni opalanej gazem ziemnym zlokalizowanej w Żorach w woj. Katowickim.
63 Urząd Miejski w Wałbrzychu Wałbrzych Kompleksowa ocena oddziaływania na środowisko projektowanej inwestycji: budowa Centrum Rekreacyjno-Wystawienniczo-Handlowego w Wałbrzychu.
ROK 1995
64 Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjno-Usługowe Obrotu Surowcami Wtórnymi „SKORPION” Ząbkowice Śląskie Kompleksowa ocena oddziaływania na środowisko procesu topienia złomu aluminiowego
65 „MORANA METAL” Sp. z o.o. Warszawa Kompleksowa ocena oddziaływania na środowisko Zakładu Przetopu Aluminium zlokalizowanego w Wałbrzychu wraz z uzgodnieniami w WOŚ
66 Urząd Gminy Przemków Kompleksowa ocena oddziaływania na środowisko planowanej obwodnicy wokół Przemkowa
67 „RECYCLING-PROFI” Sp. z o.o. Wałbrzych Kompleksowa ocena oddziaływania na środowisko procesu technologicznego do odzysku tworzyw sztucznych z opakowań jednorazowych w odpadach komunalnych
68 Zakład Napraw i RegeneracjiSprzętu P. POŻ. w Wałbrzychu Kompleksowa ocena oddziaływania na środowisko 4 stacji magazowo-dystrybucyjnych na skroplone gazy węglowodorowe propan-butan w Wałbrzychu, Lądku Zdroju i Jaworze
ROK 1994
69 Fabryka Maszyn Górnictwa Odkrywkowego „FAMAGO” w Zgorzelcu Oddziaływanie na środowisko zwałowarki ZGOT 6300 pracującej w KWB „TURÓW”

powrót