Aktualnie znajdujesz sie na: ReferencjeCzytaj dalej

Referencje

 
 Wykaz inwestycji zrealizowanych przez DFE Ekoraj w systemie inwestora
zastępczego wraz z pozyskaniem środków finansowych na realizację inwestycji.


Lp. Temat Źródło dofinansowania Wysokość pozyskanych środków Termin
1 Remont i przebudowa budynku pałacowego w Mrozowie przy ul. Zamkowej 1 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 380 000,00 PLN 2006÷2009
2 Boisko piłkarskie z zapleczem w Miliczu Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej 1 000 000,00 PLN 2006
3 Roboty budowlane dotyczące osobowej windy szpitalnej na terenie budynku pałacowego w Mrozowie PFRON 186 370,89 PLN 2006
4 Budowa boiska sportowego w Międzylesiu Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej 200 000,00 PLN 2006
5 Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży w Korzeńsku Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej 131 500,00 PLN 2006
6 Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży w Żmigrodzie Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej 132 700,00 PLN 2006
7 Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej w Marcinkowicach (Oława) MENiS (aktualnie Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej) 1 200 000,00 PLN 2004÷2007
8 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej: gmina Wińsko program SARARD 927 000,00 PLN 2004÷2005
9 Budowa oczyszczalni ścieków dla Związku Gmin Bychowo: gmina Żmigród program SARARD 387 144,00 PLN 2004÷2004
10 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla Związku Gmin Bychowo: gmina Żmigród program SARARD 750 000,00 PLN 2004÷2004
11 Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kłaj WFOŚ
SAPARD
1 525 550,00 PLN
2 359 715,00 PLN
2001÷2004
12 Wykonanie płyty Rynku wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego w Kamiennej Górze Grupy Kapitałowe 1 829 452,00 PLN 2001÷2003
13 Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem przy gimnazjum publicznym w Starej Kamienicy wraz z rozbudową istniejącego obiektu szkolnego Grupy Kapitałowe 1 531 902,00 PLN 2001÷2003
14 Budowa drogi powiatowej nr 45248 ul. Wojska Polskiego w Bielawie dla Zarządu Dróg Powiatowych w Dzierżoniowie Grupy Kapitałowe 2 289 468,00 PLN 2001÷2002
15 Budowa siedziby Starostwa Powiatowego w Pajęcznie Grupy Kapitałowe 5 134 387,00 PLN 2001÷2003
16 Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Pietrowice Małe, Gmina Prusice NFOŚiGW 7 604 000,00 PLN 2000÷2002
17 Modernizacja odlewni Zakładów Elektrometalurgicznych EMA-Blachownia NFOŚiGW 2 800 000,00 PLN 1997÷1999
18 Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z systemem kolektorów zasilających w Knurowie NFOŚiGM 6 251 130,00 PLN 1997÷2000
WFOŚiGW w Katowicach 1 517 153,00 PLN
19 Modernizacja Dolnośląskiej Fabryki Krosien POLMATEX-DEFKA w Dzierżoniowie, woj. wałbrzyskie - modernizacja odciągów miejscowych WFOŚiGW w Wałbrzychu 500 000,00 PLN 1996÷1998
20 Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i oczyszczalni ścieków w Ostrówku Unia Europejska Phare Rapid 1 084 399,70 PLN 1995÷1998
WFOŚiGW w Sieradzu 639 000,00 PLN
Fundacji Wspomagającej Zaopatrywanie Wsi w Wodę 400 000,00 PLN
BOŚ w Częstochowie 150 000,00 PLN
21 Modernizacja Hali Czyszczarni Zboża w Ujeździe Górnym, woj. legnickie dla PZZ Bolesławiec, woj. jeleniogórskie. WOŚiGW w Legnicy 300 000,00 PLN 1995÷1996
21 Kanalizacja sanitarna miasta i modernizacja oczyszczalni ścieków miasta Skoki, woj. poznańskie. NFOŚiGW 500 000,00 PLN 1995÷1996
22 Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Działoszynie woj. sieradzkie. NFOŚiGW 1 000 000,00 PLN 1994÷1997

 

powrót