Aktualnie znajdujesz sie na: Strona głównaOfertaRaport oddziaływania na środowisko

Raport oddziaływania na środowisko


  •  Aktualne regulacje prawne dotyczące ocen oddziaływania na środowisko obejmują obok zadań inwestycyjnych również projekty dokumentów o charakterze planistycznym i programowym oraz wprowadzają aspekt społeczny (z powszechnym dostępem społecznym do informacji jak również z możliwością udziału społecznego w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko).

    Pracownicy Fundacji oferują pomoc w przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko zgodnie z legislacją krajową oraz wspólnotową. Wykonujemy strategiczne oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentów planistycznych i programowych zgodnie z Dyrektywą 2003/35/WE z 26.05.2003r. Parlamentu Europejskiego i Rady. Opracowujemy raporty oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, będące wielowariantową analizą możliwości realizacji inwestycji w sposób bezpieczny dla środowiska, określając oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko naturalne na etapie: realizacji, eksploatacji, likwidacji jak również w przypadku nieprzewidzianych awarii. Wśród przedsięwzięć, dla których opracowaliśmy raport oddziaływania na środowisko znalazły się inwestycje zlokalizowane na obszarze specjalnej ochrony NATURA 2000.

    Wykaz opracowanych przez DFE Ekoraj raportów oddziaływania na środowisko.