Aktualnie znajdujesz sie na: Strona głównaOfertaInwestycje w systemie inwestora zastępczego

Inwestycje w systemie inwestora zastępczego


 •  W Fundacji funkcjonuje zespół specjalistów: projektantów, inspektorów nadzoru, finansistów - powołany po to, by prowadzić wszelkie inwestycje całościowo. Do dnia dzisiejszego Fundacja zrealizowała w systemie inwestora zastępczego ponad 40 znaczących inwestycji z zakresu ochrony środowiska i innych dziedzin. Nieomal na wszystkie inwestycje z zakresu ochrony środowiska Fundacja pozyskała środki finansowe w postaci dotacji, pożyczek i preferencyjnych kredytów (m.in. z NFOŚiGW, WFOŚiGW, EkoFunduszu, Phare, Sapard, BOŚ). Pozostałe inwestycje uzyskały pomoc finansową z grup kapitałowych współpracujących z Fundacją oraz z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu - z dopłat do gier liczbowych totalizatora sportowego (aktualnie Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej).

  Zakres usług, wynikający z pełnienia przez DFE Ekoraj funkcji inwestora zastępczego obejmuje:

  • pomoc w pozyskiwaniu środków finansowych na realizację inwestycji infrastrukturalnych 
  • kompleksowe projektowanie we wszystkich branżach
  • przygotowanie dokumentacji przetargowej i przeprowadzenie przetargu w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych
  • pełnienie nadzoru autorskiego, inwestorskiego, koordynację realizowanych robót aż do momentu ich odbioru
  • kompletację wyposażenia technicznego
  • zorganizowanie rozruchu i przekazanie gotowego obiektu do eksploatacji
  • uzyskanie decyzji pozwolenie na użytkowanie

  Zadania inwestora zastępczego rozpoczynające się od rozwiązywania problemów projektowania, pozyskania środków finansowych, poprzez nadzór nad wykonawstwem aż do przekazania gotowego obiektu do eksploatacji, odciążają inwestora, zapewniając mu profesjonalne doradztwo i dając jednocześnie pełną kontrolę na każdym etapie realizacji inwestycji.

  Wykaz inwestycji realizowanych przez DFE Ekoraj w systemie inwestora zastępczego wraz z pozyskaniem środków finansowych na realizację inwestycji.